Entries by NumB-3R

Pasażera jadący z pijanym kierowcą

Pasażer jadący z pijanym kierowcą, który wcześniej spożywał z nim alkohol, a następnie domaga się od niego zadośćuczynienia lub odszkodowania za szkodę spowodowaną na skutek wypadku, przyczynia się do powstania szkody, co tym samym wpływa na obniżenie zasądzonych na jego rzecz kwot. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku I ACa 936/14 z dnia 6 maja […]

Nowy taryfikator

      11 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.       Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyższe kary zapłacą przede wszystkim kierowcy parkujący w miejscu przeznaczonym dla inwalidów. Za […]

Upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które w momencie ogłoszenia upadłości nie prowadzą działalności gospodarczej, a ponadto stali się niewypłacalni. Należy podkreślić, że upadłość konsumencka dotyczy osób wobec których nie można ogłosić upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwsze Prawo upadłościowe i naprawcze. Warto […]

DZIEDZICZENIE DŁUGÓW TYLKO DO WYSOKOŚCI ODZIEDZICZONEGO MAJATKU

      Niebawem trafi na biurko Prezydenta RP projekt ustawy wprowadzającej istotne zmiany do kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, a konkretnie w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe.       Głównym założeniem nowelizacji jest, aby zasadniczo spadkobierca odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości masy spadkowej, a nie jak jest obecnie całym swoim […]

PRAWO BUDOWLANE – ZMIANY

      Prezydent RP podpisał w poniedziałek 16 marca br. nowelizację ustawy- prawo budowlane. Jej celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego większości inwestycji budowlanych. Zmienione przepisy usprawnią proces budowlany, w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, a także pozwolą na zmniejszenie obciążeń administracyjnych […]

Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015

      1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1682), która rozszerzyła krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. W artykule 77 ust. 2 do małżonka (wdowy i wdowca); rodziców, ojczyma, […]