DZIEDZICZENIE DŁUGÓW TYLKO DO WYSOKOŚCI ODZIEDZICZONEGO MAJATKU

      Niebawem trafi na biurko Prezydenta RP projekt ustawy wprowadzającej istotne zmiany do kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, a konkretnie w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe.

      Głównym założeniem nowelizacji jest, aby zasadniczo spadkobierca odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości masy spadkowej, a nie jak jest obecnie całym swoim majątkiem.

W języku prawniczym nazywa się to dziedziczeniem „z dobrodziejstwem inwentarza”.

      Aktualna zasada jest taka, że jeśli spadkobierca nie złoży w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe – także te, o których np. wcześniej nie wiedział. Jest to tzw. proste przyjęcie spadku.

      Po zmianie spadkobierca będzie odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku. Natomiast żeby przyjąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba będzie złożyć oświadczenie.

      Prócz zmiany zasadniczej drogi nabywania spadków, w ustawie zapisano też m.in. zmianę zasad ustalania stanu majątku spadkowego – co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie majątek ten ustala komornik sądowy, sporządzając spis inwentarza, co dla spadkobierców oznacza koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców.

      Nowelizacja przewiduje, że spadkobiercy sami będą mogli składać – w sądzie lub u notariusza – wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. „Spis inwentarza, który sporządza komornik, pozwalać będzie wierzycielom spadkodawcy weryfikować sporządzane przez spadkobierców wykazy inwentarza (…). Natomiast w razie niekwestionowania przez wierzycieli sporządzonego wykazu, możliwe będzie uniknięcie sporządzenia spisu inwentarza i związanych z tym kosztów” – zaznaczono w uzasadnieniu ustawy.

      Powyższe zmiany zmierzają w słusznym kierunku. Nierzadko bowiem zdarza się, że w skład spadku wchodzą jedynie zobowiązania, za które nieuważny spadkobierca ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 m-cy od dnia jej ogłoszenia, co ma dać czas m.in. wierzycielom na przygotowanie się do zmiany.