Nowy taryfikator

      11 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

      Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyższe kary zapłacą przede wszystkim kierowcy parkujący w miejscu przeznaczonym dla inwalidów. Za parkowanie na kopercie mandat wyniesie 800 zł, a za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną – 300 zł. Dotychczas kara ta wynosiła 500 zł.

      Zmiany też dotkliwiej odczują rowerzyści znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, w stosunku do których będzie można nałożyć mandaty odpowiednio w wysokości 300 zł – 500 zł w stosunku do rowerzysty znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz 500 zł w stosunku do rowerzysty znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

      Wiadomo też już, jaki mandat można dostać za poruszanie się po zmierzchu bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym (obowiązek taki wprowadziła pod koniec sierpnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym). Do tej pory można było zastosować grzywnę w wysokości od 20 do 500 zł teraz grzywna nakładana w drodze mandantu może wynieść do 100 zł.

      Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowo wysokością grzywien nakładanych w formie madantów za poszczególne rodzaje wykroczeń zapraszam do lektury Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.