O Mnie

Magdalena Michalska-Jędrzejas

Radca Prawny

      Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jak również Niemiecko – Polskiej Szkoły Prawa Niemieckiego działającej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzonej we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta
w Berlinie. W 2012 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

      W latach 2010-2012 odbyłam aplikację radcowską, a następnie złożyłam egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-1120.

      Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, handlowym i gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych.

      Doświadczenie zdobywałam w renomowanej Kancelarii Radców Prawnych w Opolu, gdzie obsługiwałam zarówno podmioty gospodarcze jak również doradzałam klientom indywidualnym. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowałam się przede wszystkim prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, budowlanego, upadłościowego, prawa pracy i obsługą prawną spółek prawa handlowego. Na przełomie ostatnich lat uczestniczyłam wielokrotnie w dużych procesach sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.

      W ramach dotychczasowej praktyki zajmowałam się również prowadzeniem spraw spadkowych, dochodzeniem odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy czy innych zdarzeń losowych, jak również z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów. Wielokrotnie prowadziłam także sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności, dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zniesienia współwłasności czy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podział majątku dorobkowego ).

Od kilku lat doradzam także Wspólnotom Mieszkaniowym na gruncie stosowania ustawy o własności lokali, jak również pomagam w windykacji należności.

      Swoją pracę wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług systematycznie uzupełniam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, dbając o jak najwyższą jakość usług.

Kluczową kwestią jest dla mnie zaufanie Klienta i budowanie pozytywnych relacji.